RALATEAM POLICY

In de moderne wereld is het belangrijk om te weten dat u de producten die u koopt, kunt vertrouwen. Dat betekent dat de organisatie alle gezondheidsbeschermings- en veiligheidsmaatregelen voor haar personeel heeft genomen, dat de kleding niet is gemaakt van gevaarlijke materialen en dat niemand tijdens het hele proces is uitgebuit.

We hebben ervoor gezorgd dat al onze merken voldoen aan de normen waarvan we weten dat onze klanten verwachten dat we ze naleven.

Waaronder:

Gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn ingesteld om een veilige werkomgeving te bevorderen
Minimalisering van de impact op het lokale en mondiale milieu
Naleving van de wettelijke minimumleeftijd voor tewerkstelling
Naleving van het wettelijke minimumloon, inclusief eventuele overuren, maximale werkuren, vakantierechten en zwangerschapsverlof
Geen dwangarbeid of gevangenschap mag worden gebruikt
Werknemers hebben vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen
Werknemers worden niet gediscrimineerd

 

INDUSTRIENORMEN

RALATEAM-WERKNEMERSVERHOUDINGEN

RalaTeam is een werkgever die gelijke kansen biedt. We doen er alles aan om binnen het kader van de wet ervoor te zorgen dat onze werkplekken vrij zijn van onwettige of oneerlijke discriminatie op grond van huidskleur, ras, nationaliteit, etnische of nationale afkomst, geslacht, gender (inclusief geslachtsverandering), seksuele geaardheid, leeftijd, burgerlijke staat, religieuze of andere soortgelijke filosofische overtuiging en handicap. We proberen ervoor te zorgen dat onze medewerkers hun volledige potentieel bereiken en dat alle beslissingen over het dienstverband worden genomen zonder verwijzing naar irrelevante of discriminerende criteria. Om deze doelstellingen te helpen realiseren hebben we het volgende beleid ingesteld. Er wordt tijd besteed aan het scholen en beoordelen van onze medewerkers in hun rollen omdat dit belangrijk is voor hun persoonlijke ontwikkeling. We geven ook ondersteuning aan personen met gezinsverplichtingen in de vorm van deeltijdse uren (waar mogelijk) en kinderopvangvouchers als ze die willen opnemen.

 

MILIEUOVERWEGINGEN

RalaTeam begrijpt onze bredere verantwoordelijkheden en maakt deel uit van een lokaal bedrijfsforum dat zich richt op het verminderen van afval en het minimaliseren van de milieu-impact die ons doen en laten heeft. Om de hoeveelheid koolstof die we als bedrijf produceren te helpen verminderen promoot RalaTeam ook een woon-werkverkeerregeling voor al onze medewerkers in samenwerking met de lokale autoriteiten. We moedigen ook actief kantoorrecycling aan overal in onze gebouwen, waardoor materiaalverspilling wordt geminimaliseerd en efficiënte systemen worden gegarandeerd.

 

MAGAZIJNWERK

Waar mogelijk hergebruiken we al het karton dat ons magazijn binnenkomt voor verpakking en herlevering. Als het karton niet geschikt is voor hergebruik, recyclen we het via een derde partij. Waar nieuwe dozen worden gebruikt, promoten we hergebruik bij onze klanten. We recyclen ook al het plastic uit het magazijn en proberen onze impact op het milieu waar mogelijk te minimaliseren. De bestaande magazijnsystemen zorgen voor efficiënte opslag, orderpicking en verpakking om de ruimte te maximaliseren en ervoor te zorgen dat de verspilling van hulpmiddelen minimaal is.

 

MEDIA

Ons hele assortiment is voor klanten gratis te bekijken via onze website. Daardoor het de meest milieuvriendelijke catalogus die mogelijk is. Door de toegevoegde functionaliteit van de website zijn klanten in staat om precies te zien hoeveel voorraad van elk artikel we beschikbaar hebben waardoor de klant kostbare tijd en middelen bespaart.

 

FACTURERING

We bieden al onze klanten een e-Billing-service waarmee ze al hun facturen per e-mail kunnen ontvangen, zo kunnen ze op papier besparen. RalaTeam streeft ernaar de hoeveelheid papierwerk aan beide uiteinden van de supply chain te verminderen door orderbevestigingen en backorderrapporten elektronisch via e-mail te verzenden. Ook adviseert RalaTeam de klanten om geen e-mails uit te printen om verspilling te helpen verminderen.

 

DISTRIBUTIE

Onze bezorgservice, DPD, volgt een milieubeleid en meet haar successen op zes belangrijke gebieden: CO2-uitstoot, afval, papier, gerecycled papier, energieverbruik van gebouwen en arbeidsongevallen. Voorbeelden van hun inzet voor het milieu zijn:

  • Met de grootste vloot 'dubbeldeks'-opleggers, 300 voertuigen die een derde meer pakketten vervoeren dan standaardopleggers
  • Pionieren in het gebruik van zonnepanelen op trailers om het energieverbruik te verminderen
  • Sms-technologie gebruiken om te weten of ontvangers beschikbaar zijn om te tekenen voor de ontvangst van goederen en zo meer 'eerste keer goed'-bezorgingen te realiseren in plaats van nutteloze ritten te maken
  • Recycling van papier, aluminium blikjes, tonercartridges en mobiele telefoons
  • Samenwerken met scholen om hun impact op het milieu te verminderen.
back to top